Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

zhotovenie brány na Zberný dvor

Identifikácia

Číslo objednávky: 56/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Urban Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: J.Wolkera 2238/37, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 46288562

Predmet objednávky: zhotovenie brány na Zberný dvor

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 26.11.2019

Dokumenty