Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vypracovanie prevádzkového poriadku vodovodu - IBV Za Humnami

Identifikácia

Číslo objednávky: 55/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Pramuk Ľudovít

Adresa dodávateľa: Slovenská 22, Spišské Vlachy

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie prevádzkového poriadku vodovodu - IBV Za Humnami

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.11.2019

Datum zverejnenia: 07.11.2019

Dokumenty