Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

pokládku káblov pre VO - IBV Za Humnami

Identifikácia

Číslo objednávky: 54/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Elkostav KM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: pokládku káblov pre VO - IBV Za Humnami

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.11.2019

Datum zverejnenia: 06.11.2019

Dokumenty