Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

automobilová mostná váha podľa Zmluvy o dielo č. 34/2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 53/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brandi s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 1, 040 11 Košice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: automobilová mostná váha podľa Zmluvy o dielo č. 34/2019

Cena objednávky: 14355.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.10.2019

Datum zverejnenia: 31.10.2019

Dokumenty