Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

fa za fasádne farby, farby na betón a farby na maľovanie

Identifikácia

Číslo objednávky: 51/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: EM centrum s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: fa za fasádne farby, farby na betón a farby na maľovanie

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.10.2019

Datum zverejnenia: 02.10.2019

Dokumenty