Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vypracovanie interiér. štúdie" Architektonická štúdia športových ihrísk so zázemím v obci Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 50/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ing. Katarína Rišová

Adresa dodávateľa: Tepličská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie interiér. štúdie" Architektonická štúdia športových ihrísk so zázemím v obci Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 1400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.09.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019

Dokumenty