Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

prepchávanie kanála na ulici Potočnej

Identifikácia

Číslo objednávky: 49/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Obec Smižany

Adresa dodávateľa: Námestie Pajdušáka 1341, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: prepchávanie kanála na ulici Potočnej

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.09.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019

Dokumenty