Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

technologická kontrola ČOV Spišské Tomášovce - II. etapa

Identifikácia

Číslo objednávky: 48/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: BioCompact spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Na piesku 6, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 35706201

Predmet objednávky: technologická kontrola ČOV Spišské Tomášovce - II. etapa

Cena objednávky: 481.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.08.2019

Datum zverejnenia: 02.08.2019

Dokumenty