Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

štiepkovač v zmysle KZ 41/2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 47/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Tribiano s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prostějovská 6325/97, 081 01 Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: štiepkovač v zmysle KZ 41/2018

Cena objednávky: 13860.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.07.2019

Datum zverejnenia: 25.07.2019

Dokumenty