Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

veľkoobjemové kontajnery 6 ks v zmysle KZ 42/2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 46/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: SANDROS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Urxová 6754/6, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: veľkoobjemové kontajnery 6 ks v zmysle KZ 42/2018

Cena objednávky: 10200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.07.2019

Datum zverejnenia: 25.07.2019

Dokumenty