Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

prepojenie vodovodu s dopojom na ulici Hrabušickej

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: prepojenie vodovodu s dopojom na ulici Hrabušickej

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.07.2019

Datum zverejnenia: 22.07.2019

Dokumenty