Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

sociálna posudková činnosť podľa potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: PhDr. Jozef Dub

Adresa dodávateľa: Banícka Štrvť 785, 053 42 Krompachy

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: sociálna posudková činnosť podľa potreby

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.07.2019

Datum zverejnenia: 15.07.2019

Dokumenty