Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

oprava strechy havarijného stavu bytového domu 12 b.j.

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Miloš Vadel

Adresa dodávateľa: Za Kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: oprava strechy havarijného stavu bytového domu 12 b.j.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.04.2019

Datum zverejnenia: 03.05.2019

Dokumenty