Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vytýčenie existujúcich sieti VSD na ulici Juraja Sklenára, CKN 365, EKN 90041

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vytýčenie existujúcich sieti VSD na ulici Juraja Sklenára, CKN 365, EKN 90041

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.03.2019

Datum zverejnenia: 06.03.2019

Dokumenty