Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

výroba a osadzovanie plastových okien podľa cenovej ponuky č. SK140791

Identifikácia

Číslo objednávky: 38/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Miloš Verčimák

Adresa dodávateľa: Krčméryho 2318/4, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: výroba a osadzovanie plastových okien podľa cenovej ponuky č. SK140791

Cena objednávky: 693.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.10.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty