Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vytýčenie vodovodnej prípojky k ČOV II. v obci Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 37/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vytýčenie vodovodnej prípojky k ČOV II. v obci Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.09.2017

Datum zverejnenia: 19.09.2017

Dokumenty