Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

zapožičanie kovových držiakov vriec na odpadky v počte 24 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: zapožičanie kovových držiakov vriec na odpadky v počte 24 ks

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.08.2017

Datum zverejnenia: 18.08.2017

Dokumenty