Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

prekládka verejného osvetlenia na ulici Slovenského raja

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Elkostav KM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 21, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: prekládka verejného osvetlenia na ulici Slovenského raja

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.08.2017

Datum zverejnenia: 15.08.2017

Dokumenty