Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

umelecké vystúpenie na kultúrne podujatie k výročiu obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Primáš s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fučíková 43, 087 01 Giraltovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: umelecké vystúpenie na kultúrne podujatie k výročiu obce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.07.2017

Datum zverejnenia: 21.07.2017

Dokumenty