Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

materiál k ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Prosper Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 857, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: materiál k ČOV

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.07.2017

Datum zverejnenia: 21.07.2017

Dokumenty