Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

Vytýčenie telekom. vedení v Lokalite č.1 a a ul. Poľná

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Slovak Telecom, a.s.

Adresa dodávateľa: Poštová 18

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vytýčenie telekom. vedení v Lokalite č.1 a a ul. Poľná

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Pavlíková ( asistent )

Dátumy

Dátum objednania: 25.04.2012

Datum zverejnenia: 25.04.2012

Dokumenty