Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

požiarno bezpečnostné riešenie stavby k stavebnému povoleniu : " Autobusová zástavka Spišské Tomášovce Čingov. "

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Nováková

Adresa dodávateľa: Odborárov 51, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: požiarno bezpečnostné riešenie stavby k stavebnému povoleniu : " Autobusová zástavka Spišské Tomášovce Čingov. "

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Pavlíková ( asistent )

Dátumy

Dátum objednania: 13.02.2012

Datum zverejnenia: 14.02.2012

Dokumenty