Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

opravu miešadlá na ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: EKOSERVIS

Adresa dodávateľa: Stredná 126, Veľký Slávkov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: opravu miešadlá na ČOV

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Pavlíková ( asistent )

Dátumy

Dátum objednania: 09.02.2012

Datum zverejnenia: 09.02.2012

Dokumenty