Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

pracovnú obuv v počte 21 párov pre UoZ na aktivačnú činnosť

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Mária Repaská- Prac. odevy

Adresa dodávateľa: Odborárov 51, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: pracovnú obuv v počte 21 párov pre UoZ na aktivačnú činnosť

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Pavlíková ( asistent )

Dátumy

Dátum objednania: 06.02.2012

Datum zverejnenia: 08.02.2012

Dokumenty