Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

montáž bojlera kvadriqu 150 l v objekte Turistická ubytovňa Hornád s vodoprácou a komínom

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: PLYNSTAV- Beregházy Milan

Adresa dodávateľa: Okružná 27, Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: montáž bojlera kvadriqu 150 l v objekte Turistická ubytovňa Hornád s vodoprácou a komínom

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Pavlíková ( asistent )

Dátumy

Dátum objednania: 09.01.2012

Datum zverejnenia: 10.01.2012

Dokumenty