Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za telefonické služby

Identifikácia

Číslo faktúry: 2683455742

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodová 8, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: fa za telefonické služby

Fakturovaná suma: 99.13 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.09.2022

Dátum doručenia: 12.09.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty