Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za vývoz objemného odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 1532203412

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: fa za vývoz objemného odpadu

Fakturovaná suma: 534.70 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.09.2022

Dátum doručenia: 12.09.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty