Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za potraviny - školská jedáleň

Identifikácia

Číslo faktúry: 78112233

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: MILK-AGRO, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Čapajevova 36, 080 46 Prešov

IČO dodávateľa: 17147786

Predmet faktúry: fa za potraviny - školská jedáleň

Fakturovaná suma: 729.31 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.09.2022

Dátum doručenia: 12.09.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty