Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za potraviny - školská jedáleň

Identifikácia

Číslo faktúry: 1022394142

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ryba Žilina, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: P.O. Hviezdoslava 8194/85, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 31563490

Predmet faktúry: fa za potraviny - školská jedáleň

Fakturovaná suma: 626.54 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.09.2022

Dátum doručenia: 08.09.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty