Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za režijné náklady za obedy 05/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 16/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Školská jedáleň

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: fa za režijné náklady za obedy 05/2021

Fakturovaná suma: 446.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.06.2021

Dátum doručenia: 09.06.2021

Datum zverejnenia: 10.06.2021

Dokumenty