Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálného odpadu 05/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 1032102226

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: fa za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálného odpadu 05/2021

Fakturovaná suma: 4340.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.06.2021

Dátum doručenia: 07.06.2021

Datum zverejnenia: 10.06.2021

Dokumenty