Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za telekomunikačné služby

Identifikácia

Číslo faktúry: 8284394035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: fa za telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 284.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.06.2021

Dátum doručenia: 04.06.2021

Datum zverejnenia: 10.06.2021

Dokumenty