Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za práce na základe Zmluvy o spolupráci za mesiac 05/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 06/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ladislav Beskyd B-LAMIJA

Adresa dodávateľa: Krátka 98/4, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 40847578

Predmet faktúry: fa za práce na základe Zmluvy o spolupráci za mesiac 05/2021

Fakturovaná suma: 230.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.06.2021

Dátum doručenia: 03.06.2021

Datum zverejnenia: 10.06.2021

Dokumenty