Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za výkon správy majetku 05/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 0998/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ekoservis Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet faktúry: fa za výkon správy majetku 05/2021

Fakturovaná suma: 52.31 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.05.2021

Dátum doručenia: 02.06.2021

Datum zverejnenia: 10.06.2021

Dokumenty