Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za práce PO a BOZP

Identifikácia

Číslo faktúry: 28/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Marta Zekuciová

Adresa dodávateľa: ul. Hollého 22, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 41319044

Predmet faktúry: fa za práce PO a BOZP

Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.06.2021

Dátum doručenia: 03.06.2021

Datum zverejnenia: 09.06.2021

Dokumenty