Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za PC program Korwin

Identifikácia

Číslo faktúry: 622102163

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Datalan, a.s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35810734

Predmet faktúry: fa za PC program Korwin

Fakturovaná suma: 325.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.05.2021

Dátum doručenia: 31.05.2021

Datum zverejnenia: 09.06.2021

Dokumenty