Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za zber a zneškodnenie komunálného odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 1032000306

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: fa za zber a zneškodnenie komunálného odpadu

Fakturovaná suma: 2734.32 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.02.2020

Dátum doručenia: 11.02.2020

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty