Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za režijné náklady za odobraté obedy pre zamestnancov 01/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 2/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Školská jedáleň

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: fa za režijné náklady za odobraté obedy pre zamestnancov 01/2020

Fakturovaná suma: 356.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.02.2020

Dátum doručenia: 11.02.2020

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty