Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za telefonické služby

Identifikácia

Číslo faktúry: 2539319687

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodová 8, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: fa za telefonické služby

Fakturovaná suma: 169.45 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.02.2020

Dátum doručenia: 11.02.2020

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty