Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za zmluvnú pokutu za oneskorené dodanie štiepkovača

Identifikácia

Číslo faktúry: 1311900487

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Tribiano s.r.o.

Adresa odberateľa: Prostějovská 6325/97, 080 01 Prešov

IČO odberateľa: 46571019

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet faktúry: fa za zmluvnú pokutu za oneskorené dodanie štiepkovača

Fakturovaná suma: 304.92 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 11.11.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019

Dokumenty