Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za potraviny - školská jedáleň

Identifikácia

Číslo faktúry: 530936940

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 36019208

Predmet faktúry: fa za potraviny - školská jedáleň

Fakturovaná suma: 120.37 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.11.2019

Dátum doručenia: 19.11.2019

Datum zverejnenia: 26.11.2019

Dokumenty