Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjem. kontajnerom

Identifikácia

Číslo faktúry: 1031703586

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjem. kontajnerom

Fakturovaná suma: 132.06 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.10.2017

Dátum doručenia: 11.10.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty