Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za potraviny - školská jedáleň

Identifikácia

Číslo faktúry: 71734190

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Tatranská mliekareň a.s.

Adresa dodávateľa: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31654363

Predmet faktúry: fa za potraviny - školská jedáleň

Fakturovaná suma: 11.35 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.10.2017

Dátum doručenia: 05.10.2017

Datum zverejnenia: 10.10.2017

Dokumenty